OBČNI ZBOR 2021

0


Vabljeni na občni zbor KŠD Hrušica,ki bo v petek,4.6.2021 ob 19:00 uri v večnamenski dvorani kulturnega doma na Hrušici.  
DNEVNI RED:     
- Otvoritev in pozdrav
 - Potrditev dnevnega reda
 - Izvolitev organov občnega zbora 
 - Poročilo o delu društva za leto 2020, ter plan za leto 2021
 - Finančno poročilo za leto 2020
 - Poročilo nadzornega odbora
 - Poročilo verifikacijske komisije
 - Razprava na poročila in potrditev le teh
 - Volitve organov društva
 - Članarina za leto 2021
 - Razno
Prosim,da se občnega zbora udeležite,ker je za veljavnost volitev in sprejemanje sklepov potrebno večinsko soglasje članov društva.V kolikor se ga ne boste mogli udeležiti,prosim,da pooblastite drugega člana društva,da glasuje v vašem imenu.
 
 Lep pozdrav
 Upravni odbor KŠD Hrušica

Kategorije novic