OBČNI ZBOR

0


Kulturno športno društvo vabi vse člane na na občni zbor, ki bo v petek, 31.3.2023 ob 19. uri v prvem nadstropju v večnamenskem prsotoru v kulturnem domu. 
Ker je letos volilno leto - voli se predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo prosimo člane društva, da podajo predloge za  nove predstavnike organov društva. Predloge lahko posredujete na e- naslov: ksd.hrusica@gmail.com oz. pred pričetkom občnega zbora.

Predviden je naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Potrditev dnevnega reda
4. Izvolitev organov občnega zbora
5. Poročilo o delu društva za leto 2022
6. Soglasje za služnost na zemljišču KŠD - Elektro Gorenjska
7. Finančno poročilo za leto 2022
8. Poročilo nadzornega odbora
9. Razprava na poročila in sprejem le-teh
10. Volitve organov društva (predsednika, podpredsednika, tajnika, članov upravnega odbora,
nadzornega odbora in disciplinske komisije)
11. Plan za leto 2023
12. Članarina za leto 2023
13. Razno

Za objavo komentarjev morate biti prijavljeni - prosim prijavite se, če pa še niste član pa kliknite tukaj za prijavo